ABS Clearing-House

Het Access and Benefit-Sharing Clearing-House (ABS Clearing-House) is een platform met informatie over de toegang tot, en het uitwisselen van voordelen uit het gebruik van genetische rijkdommen. Onderzoekers kunnen de site gebruiken om na te gaan of er specifieke wettelijke vereisten zijn voor het verzamelen of gebruiken van een genetische rijkdom.

Ook voor informatie over mogelijke voorwaarden die gelden in de Europese lidstaten, kan je als onderzoeker de landenprofielen op het ABS Clearing-House consulteren.

Merk op dat het ABS Focal Point van de verschillende landen enkel verantwoordelijk is voor informatie over ABS. Er zijn mogelijk andere vergunningen vereist (bv. voor het verzamelen van species/stalen in beschermde gebieden, voor het werken met lokale gemeenschappen etc.) alsook uitvoervergunningen en onderzoeksvergunningen. Het ABS Focal Point kan hierover niet op de hoogte zijn, en ze kunnen door andere overheidsdepartementen worden behandeld. Zelden is er een enkel informatiepunt.