Toegang: de verwerving van genetische rijkdommen of van traditionele kennis verbonden met genetische rijkdommen in een land dat partij is bij het Nagoya Protocol.

Genetische bronnen/rijkdommen: materiaal van plantaardige, dierlijke, microbiële of andere oorsprong dat functionele eenheden van erfelijkheid bevat en dat een werkelijke of potentiële waarde heeft, of derivaten.

Wederzijds overeengekomen voorwaarden (MAT): overeenkomst (contract) tussen een leverancier van genetische rijkdommen of geassocieerde traditionele kennis en een gebruiker, waarin de voorwaarden voor het gebruik van genetische rijkdommen en het delen van voordelen worden gedefinieerd. Er kunnen aanvullende vereisten zijn voor volgende gebruikers of wanneer de intentie van het gebruik wijzigt, b.v. bij productontwikkeling en commercialisering.

Prior Informed Consent (PIC): goedkeuring door de autoriteiten van het verstrekkende land van toegang tot en gebruik van genetische rijkdommen, afgegeven op het moment van toegang als bewijs van naleving van toepasselijke wet- en regelgeving.

Traditionele kennis verbonden met genetische hulpbronnen: kennis die in het bezit is van een inheemse of lokale gemeenschap en die relevant is voor het gebruik van genetische hulpbronnen en die als zodanig wordt beschreven in de onderling overeengekomen voorwaarden (MAT) die van toepassing zijn op het gebruik van genetische hulpbronnen.

Gebruik van genetische rijkdommen: onderzoek en ontwikkeling (O&O) uitvoeren naar de genetische en/of biochemische samenstelling van genetische rijkdommen, onder meer door toepassing van biotechnologie. Dit omvat zowel fundamenteel als toegepast onderzoek.

Internationaal erkend conformiteitscertificaat (IRCC): een toegangsvergunning die is gepubliceerd op het Clearing House van het protocol. Alle partijen met gebruikers in hun rechtsgebied moeten dergelijke certificaten erkennen als bewijs dat de gedekte genetische hulpbron volgens de geldende juridische regels is verworven.