Links

Overzicht
> Academic Cooperation Association – ACA
> departement Buitenlandse Zaken
> departement Economie, Wetenschap en Innovatie – EWI
> departement Onderwijs en Vorming, afdeling Hoger Onderwijs
> European Association for International Education – EAIE
> European University Association – EUA
> Europese Unie: Onderwijs, Opleiding, Jeugdzaken
> Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek – FWO
> International Association of Universities – IAU
> NARIC Vlaanderen (National Academic Recognition Information Centre – Flanders)
> Nederlands-Vlaamse Accrediitatieorganisatie – NVAO
> Secretariaat Universitaire Ontwikkelingssamenwerking – VLIR-UOS
> UNESCO
> Vlaamse – Europees Verbindingsagentschap – VLEVA
> Vlaamse Adviesraad voor Innoveren en Ondernemen – VARIO
> Vlaamse Hogescholenraad – VLHORA
> Vlaamse Onderwijsraad – VLOR
> Vlaamse Universiteiten- en Hogescholenraad – VLUHR
> Vlaamse Vereniging van Studenten – VVS