De Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR) is een autonoom overlegorgaan, gefinancierd door de universiteiten.
VLIR heeft tot doel de dialoog en samenwerking tussen de Vlaamse universiteiten te bevorderen. Meer informatie: https://vlir.be/over-ons/.